ΣΚΙΡΩΝΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

50ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών Κορίνθου
Μέγαρα 191 00
Τηλ. 22960 62170Δείτε το ΣΚΙΡΩΝΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝOΠΟΥΛΟΥ σε μεγαλύτερο χάρτη.